SAN-HO Duyuru

 
“SAN-HO İHALE KOMİSYONU” SAN-HO KUZEY ENERJİ ŞİRKETİ tarafından Serhatköyde Patfa: XX 28 Pafta/Plan’da P:63 numaralı taşınmaz malda
yaptırılacak olan “GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) BÜTÜNLEŞİK ELEKTRİK DEPOLAMA ÜNİTESİ VE YÜKSEK GERİLİM TRAFO MERKEZİ ELEKTRİK İLETİM HATTI PROJELERİ İHALESİ” için 22 Aralık 2023 tarihli kararı uyarınca teklif kabul edecektir.

 

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

 1.  İhaleye katılım: İhale, ihale dokümanında yer alan belgelerdeki koşullara haiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti veya üçüncü dünya ülkelerinde kurulup tescil edilen ve ihale dokümanında yer alan belgelerdeki koşullara haiz olan iktisadi işletmelere açıktır.
 2. İhaleye katılacak olanların mesleği veya faaliyeti gereği üyelik koşulu olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuna kayıtlı bulunması ve ilgili meslek kuruluşunun yasasından veya mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir.
 3. İhale usulü; açık ihale ( kapalı zarf) Usulüdür.
 4. İhalenin Son Dosya Satış tarihi 15 Ocak 2024 dir.
 5. İhale için son teklif verme tarihi 31 Ocak 2024 saat 10:00’dur.
 6. Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar SAN-HO ihale komisyonunun adres Organize Sanayi Bölgesi, 2 cadde, No:19 Lefkoşa’ daki adresine kapalı zarf olarak sunulacaktır. Bu saatten sonra gelen teklifler kabul edilmeyip değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Verilen teklifler Zeyilname düzenlemesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
 8. İhale dokümanı idareye veya SAN-HO KUZEY ENERJİ ŞİRKETİ’ne bedel ödemek suretiyle idareden satın alınıp görülebilir.
 9. İhale dokümanı satın alma bedeli 25.000 EUR veya karşılığı Türk Lirası ( Yirmi Beş Bin Euro veya karşılığı TL) olarak belirlenmiştir.
 10. SAN-HO İHALE KOMİSYONU toplantı yeri ve tekliflerin açılacağı adres Organize Sanayi Bölgesi,2 cadde,No:19 Lefkoşa dır.
 11. İstekliler veya katılımcılar tekliflerin hazırlanması aşamasında ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak ihale makamına ve/veya SAN-HO KUZEY ENERJİ ŞİRKETİ’ne son teklif verme tarihinden yirmi bir (21) gün öncesine kadar yazılı olarak soru sorabilir veya açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri veya sorulacak sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. SAN-HO KUZEY ENERJİ ŞİRKETİNİN adresi; Sanayi odası Organize Sanayi Bölgesi 2’nci cadde No 19 Taşkınköy Lefkoşa’dır.
 12. Tadil edilmiş hali ile Kamu İhale Yasasının 13.ve 36’ncı maddelerinde belirtilen hükümler veya kurallar bu ihale maksatları bakımından uygulanabildiği oranda geçerli olup gerektiği takdirde SAN-HO İHALE KOMİSYONU’nun değerlendirmelerinde dikkate alınarak ihale katılımcıları hakkında ihraç kararı da dahil maddelerin içeriğine uygun her türlü karar verilebilir.
 13. İhaleye ilişkin diğer tüm bilgiler ihale dokümanında yer almaktadır.

 

SAN-HO Kuzey Enerji Şti. Banka Transfer Bilgileri ve Ön Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

SAN-HO İHALE KOMİSYONU (a)
BAŞKAN

 

Daha detaylı bilgi almak için iletişim: