Image

Yönetim Kurulu

KITOB'un genel sevk ve idaresi genel kurul tarafından 2 yıllık görev süresi için seçilen bir başkan, on asil üye ve dört yedek üyeden oluşan yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

Mevcut dönem yönetim kurulu üyelerinin isimlerini, kurulun oluşumunu, toplanma ve karar alma prensiplerini, ve kurulun görevlerini aşağıda bulabilirsiniz.
Yönetim Kurulu asil üyeleri: (KITOB Yasası Madde 15 3A (a)’ya göre)

1-Umut Gürtunç

2-Tamer Emin

3-Erhan Özerden

4-Tunç Şirintuna

5-Süleyman Kansu

Yedek:

1-İsmail Tiralı

2-Mehmet Eminsoy


Yönetim Kurulu asil üyeleri: (KITOB Yasası Madde 15 3A (b)’ya göre)

1-Ercan Otçuoğlu

2-Niyazi Beydağlı

3-Fethi Özboğaç

4-Gülten Aşık Aytaç


5-Buse Çelebi

Yedek:

1-Ali Erdura

2-Erkan Yeşilpınar
Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından seçilen bir başkan, on asil üye ve dört yedek üyeden oluşur.

Üyeler aşağıdaki özelliklere göre belirlenir:
- 5 ve 4 yıldızlı oteller, 1. sınıf tatil köyleri ve sağlıklı yaşam otelleri ile butik otelleri temsilen beş asil, iki yedek üye;
- 3, 2 ve 1 yıldızlı oteller, özel belgeli oteller ve 2. sınıf tatil köyleri ile turistik bungalovlar ve apart otelleri temsilen beş asil, iki yedek üye.

Ayrıca, yönetim kurulu asil üyeleri arasından bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer.
Yönetim kurulu toplantıları Başkan; yokluğunda başkan yardımcısının başkanlığında yapılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Başkanın çağrısıyla da her zaman toplanabilir.

Yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt edici oyu vardır.
Kurul kararlarına karşı olan üyeler, karşıt görüşlerini kararların altına yazdırabilir.

Mazaretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya veya bir yılda en fazla altı toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır ve yerine en çok oy almış yedek üye görev alır.
Birliğin çalışma programı ile bütçesini hazırlamak.

Birliğin faaliyet raporunu ve mali raporunu hazırlamak.

Genel Kurul tarafından alınan kararları uygulamak.

KITOB’un merkezi ve şubeleri ile yurt dışı şubelerinin kadrolarını saptamak ve atama işlemlerini yapmak.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına karar vermek ve organizasyonunu yapmak. 

Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi biri tarafından önceden görüşülmesi istenen ve gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlamak.

Bu Yasa ve bu Yasaya uygun olarak çıkarılacak tüzüklerde belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Bakanlık ile işbirliği yapmak ve Bakanlık ile Oteller Encümeninin üyelerle ilgili alacağı kararları KITOB nezdinde değerlendirmek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

Üyelik başvurularında istenecek bilgi ve belgeler ile üye kayıt belgesinde yer alacak bilgileri belirlemek.
Haber Bülteni Kaydı

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Size

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ekibimizin, Turizm Tesisinizin En İyi Sonuçları Almasına Nasıl Yardımcı Olabileceğini Tartışalım.

KITOB Otel Rehberi Sitesini ziyaret edin!

KIBRIS TÜRK OTELCİLER BİRLİĞİ TURİZM VE OTEL REHBERİ SİTESİ NORTHCYPRUS.NET İLE ÜYE TESİSLERİMİZ HAKKINDA DAHA DETAYLAI BİLGİYE ULAŞIN.