Kurullar

Disiplin & Denetim Kurulları

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği kuruluş yasasında iki denetçi kurul oluşturularak, birlik içi işleyişi denetlemesi ve gerektiği yerlerde cezai yaptırımlar uygulayabilmesi için yetki ve sorumluluk verilmiştir. Bu kurulları oluşturan kişiler olağan genel kurulda iki yılda bir yapılan seçim ile atanır.
Denetleme Kurulu
Üyeleri 
Asil Üyeler: Ali Çaluda, Afet Berhas, Turgay Çağer
Yedek Üyeler: Hüseyin Mirillo ile Mustafa Şükrettin

Görev & Yetkileri
(1) Genel Kurul tarafından alınan kararların, Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini denetlemek;
(2) KITOB’un faaliyetlerinin, Yönetim Kurulunca verilen görevlere ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek;
(3) KITOB’un işlemlerini ve hesaplarını denetlemek ve hesaplar hakkında Genel Kurula rapor vermek; ve
(4) Yönetim Kurulunun KITOB’un çalışmaları hakkındaki raporunu her yıl yapılan Genel Kurul öncesine kadar denetlemek.

Oluşumu
Denetleme Kurulu seçimi iki yılda bir Genel Kurulda yapılır. Denetleme Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından bir Başkan ve bir Sekreter seçer ve bunu Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa bildirir.

Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt edici oyu vardır.
Disiplin Kurulu

Herhangi Bir Konuda Bilgiye Mi İhtiyacınız Var?

KITOB hakkında veya üyelik işlemleriyle ilgili daha fazla öğrenmek istediğiniz herhangi birşey varsa, bizimle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olmak için her zaman hazırız!

Haber Bülteni Kaydı

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

KITOB Otel Rehberi Sitesini ziyaret edin!

KIBRIS TÜRK OTELCİLER BİRLİĞİ TURİZM VE OTEL REHBERİ SİTESİ NORTHCYPRUS.NET İLE ÜYE TESİSLERİMİZ HAKKINDA DAHA DETAYLAI BİLGİYE ULAŞIN.